Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. De nasjonale tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember og gjelder inntil videre i 4 uker. 

Kriseledelsen gjorde følgende vedtak i møte 13.12.2021.

  • Svømmehallen stenges for offentlig svømming fra og med 15.12.2021 og inntil videre. Svømmehallen holdes kun åpen for barnehage- og skolesvømming.
  • Biblioteket holder åpent med påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Meråpent bibliotek vil være tilgjengelig.
  • Fosbykollen sykehjem - skjerper rutinen for besøk. Alle besøk skal avtales på forhånd og det skal brukes munnbind, les mer her.