I media er det mange oppslag om Stortingsvalget. Elevene jobber med valget blant annet i samfunnsfag. Læremål om demokrati og medvirkning er det flere av. Vi ønsker oss gjerne besøk fra politiske partier på skolen, men dette må avtales på forhånd.