Stortingsvalget og sametingsvalget 2021

Manntall – offentlig ettersyn

Manntall for Stortingsvalget 2021 i Aremark er utlagt til offentlig ettersyn på Aremark Rådhus,

1. etasje fra nå og fram til valgdagene 12. og 13. september 2021. Den som mener at vedkommende eller noen annen uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes Valgstyret i Aremark, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark eller post@aremark.kommune.no.

 8P 6xJVnBEBgLUAAAAASUVORK 5CYII=  

Aremark kommune

Valgstyret