Aremark kommune har tidligere mottatt midler til konfliktdempende tiltak for kommuner med ulverevir. Viltnemnda har vedtatt en løpende søknadsfrist for beskyttelsesvester for hund for inneværende tilskuddsperiode. 

Som innbygger i Aremark kommune kan du nå søke om inntil 2 vester hvis du har flere hunder. Viltnemnda organiserer en felles innkjøpsordning, så ved søknaden oppgis også størrelse på vesten. 

Søknad sendes post@aremark.kommune.no
Ved spørsmål kontakt Ann Kristin Halvorsrud: ann.kristin.halvorsrud@aremark.kommune.no eller på tlf. 45 40 67 53