Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Støttekontakt

Støttekontakt

Kirsti Brynildsen
Kirsti Brynildsen

Kontaktperson: Kirsti Brynildsen

Telefon: 45637042

E-post: post@aremark.kommune.no 

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

 

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende:

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Grenselaus fritid
Fritid for alle

Tips en venn Skriv ut