Oppdatering fra kriseledelsen - 19.01.2022

 • Det er lite smitte i barnehage og skole i Aremark. Fra torsdag 20. januar går skoler og barnehage over til grønt nivå. 
 • Fosbykollen sykehjem er nå tilbake i normal drift, tiltakene som ble iverksatt tidligere er nå opphørt. Det er nasjonale regler som gjelder i Aremark kommune.
 • Aremark kommune innfører ingen lokale tiltak, men følger nasjonale regler og anbefalinger.

Regjeringen - Nasjonale råd og regler

Organisert idretts- og fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:
-Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
-Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
-Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:
-Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
-Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
-Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Oppdatering fra kriseledelsen - 13.12.2021

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. De nasjonale tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember og gjelder inntil videre i 4 uker. 

Kriseledelsen gjorde følgende vedtak i møte 13.12.2021

 • Svømmehallen stenges for offentlig svømming fra og med 15.12.2021 og inntil videre. Svømmehallen holdes kun åpen for barnehage- og skolesvømming.
 • Biblioteket holder åpent med påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Meråpent bibliotek vil være tilgjengelig.
 • Fosbykollen sykehjem - skjerper rutinen for besøk. Alle besøk skal avtales på forhånd og det skal brukes munnbind, les mer her.

Oppdatering fra kriseledelsen - 19.05.2021

 • Testsenter Bjørkebekk - uke 19: Antall personer testet sist uke var 97.
 • Ingen nye smittede i Aremark. Totalt smittetall er fremdeles 6 personer.
 • Forsinka leveranser av vaksiner i forhold til opprinnelige plan pga. lite smittetrykk i Aremark. Andre kommuner blir prioritert. 
 • Hovedvaksinering i uke 29-31 dvs. i fellesferien. Det betyr at alle kommuner rundt oss antageligvis blir ferdig før oss.
 • Denne uken mottar vi 42 doser, neste uke mottar vi 56 doser. Disse blir brukt til å sette dose nr 2 for de som fikk dose nr 1 for 6 uker siden.
 • Status vaksinering: 621 totalt, 190 har fått to doser og 241 en dose.

 

Oppdatering fra kriseledelsen - 14.04.2021

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år. I Aremark kommune er det de nasjonale tiltakene som er gjeldende, les mer her.

Kriseledelsen gjorde følgende vedtak i møte 14.04.2021
Det er nye nasjonale regler fra fredag 16.04.21, men i tillegg vil Aremark kommune ha egne lokale regler:

 • Aremark opprettholder bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre.
 • Trening og arrangementer vil kun gjelde for kommunens egne innbyggere.
 • Ved besøk på Fosbykollen sykehjem vil nasjonale regler gjelde.

Oppdatering fra kriseledelsen - 07.04.2021

Kriseledelsen i Aremark kommune hadde møte onsdag 7. april 2021. Her er referat fra møtet:

 • Ingen nye smittede i Aremark. Totalt smittetall er fremdeles 6 personer.
 • Testsenter Bjørkebekk: Ingen økning i antall testede. Totalt 76 testet i uke 13.
 • Aremark får 42 doser i inneværende uke og 56 doser i den neste.
 • Aremark vaksinerer nå aldersgruppe 65 til 75 og personer med underliggende sykdommer.
 • Det er inngått avtale om karantenehotell på Quality i Grålum og transporttjeneste dit i samarbeid med Marker kommune.
 • Aremark åpner for svømmeopplæring i skolen så snart det bygningstekniske er i orden. Det er ønskelig med svømmeopplæring i barnehagen også, og mulig løsning for dette legges fram for neste møte i kriseledelsen.
 • Biblioteket er fortsatt stengt, men har dropp og hent av bøker.

Oppdatering fra kriseledelsen - 31.01.2021

Mutert virus påvist i Halden - endringer i Aremark kommune

Kriseledelsen i Aremark hadde møte i dag, på bakgrunn av påvist mutert virus av den britiske varianten i Halden. Her følger en oppdatering fra møtet:

 • Fosbykollen sykehjem: Besøksstopp inntil videre
 • Vi oppfordrer alle våre innbyggere om å ha lav terskel for å teste seg. Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer. Er du usikker på om du har symptomer på koronavirus, bør du teste deg. Les mer om testing og symptomer her.
 • FHI oppfordrer alle til å laste ned smittesporingsappen Smittestopp. Les mer om Smittestopp her.
 • Alle ansatte i Aremark kommune som skal på jobb mandag 01.02.21 og kommer fra Halden eller andre kommuner, skal testes.
 • Bjørkebekk testsenter åpner kl. 07.00 mandag 01.02.21. Ansatte innen helse kan teste seg på sykehjemmet fra kl. 07.00. 

Informasjonen og nye tiltak oppdateres fortløpende.

Oppdatering fra kriseledelsen - 22.01.2021

Påvist engelsk virus variant i Nordre Follo

I forbindelse med smitteutbruddet i Nordre-Follo har kriseledelsen bestemt at Fosbykollen sykehjem bare er åpent for besøk fra pårørende som har hjemstedsadresse i Marker, Halden og Aremark. Pårørende fra disse kommunene, som vet de har vært i Nordre-Follo eller i nabokommunene de siste 7 dagene, har heller ikke adgang til sykehjemmet. Dette gjelder fram til annen beskjed blir gitt. Det gjøres oppmerksom på at nye tiltak kan bli iverksatt på kort varsel.

Oppdatering fra kriseledelsen - 04.01.2021

Kriseledelsen i Aremark kommune hadde møte kl. 15:00 mandag 4. januar 2021. 
Grunnet høyt smittetall i samfunnet har det kommet oppdaterte anbefalinger fra regjeringen. Kriseledelsen i Aremark har i dag besluttet følgende:

Fra og med 04.01.2021 og fram til 18.01.2021 vil følgende tiltak bli iverksatt:

Oppvekst:
• Ungdomsskolen og barneskolen settes til rødt nivå. Elevene møter på skolen som vanlig, men undervisningen vil foregå i mindre grupper, samt at det blir mindre/ingen kontakt mellom gruppene.  
• Barnehagen opprettholder gult nivå som i dag, men planlegger for å kunne innføre rødt nivå på kort varsel, men innføres altså ikke nå. 
• Åpen barnehage arrangeres ikke. 
 
Kultur og idrett:
• Aremarkhallen holdes stengt etter skoletid alle hverdager og i helgene. 
• Furulund holdes stengt. 
• Aremark bibliotek og “mer åpent bibliotek” holdes stengt. 
 
Helse og omsorg:
• Sykehjemmet - Kravet om munnbind på sykehjemmet og hjemmesykepleien nå det er mindre enn 1 m avstand videreføres. 
• Sykehjemmet er stengt for besøkende. 
 
Administrasjon:
• Alle som har mulighet, benytter hjemmekontor. 
• Ansatte som har “gjestekontor” på Aremark rådhus skal ikke benytte seg av disse, men arbeide hjemmefra og/eller på hovedarbeidssted. 
• Aremark rådhus holdes stengt for besøkende
 
Vi har nå begynt å vaksinere og vaksine sendes oss i etapper. De første prioriterte er de på sykehjemmet og de over 85. Aremark kommune vil følge statlige retningslinjer for vaksinering.