Rapport fra kommuneoverlege Rita Martinsen med status for vaksinering i Aremark per 4.juni

Vaksineringen går nå fremover i Aremark igjen etter at det en periode nå har vært få doser til å vaksinere nye. Siden vi har hatt lavt smittetrykk over lang tid er vi en av få kommuner i regionen som må avgi vaksinedoser til områder med høyere smittetrykk. Dette gjør at vi vil få de største leveransene av vaksiner først i juli. Som følge av dette vil aremarkinger nå fremover fort kunne oppleve at bekjente i andre kommuner i samme alder/risikogruppe har fått vaksine før dem, men deres tur vil komme her også. Vi følger nasjonale anbefalinger for vaksinering og bruker alle dosene vi får. Vi har ikke hatt noe svinn, dvs. at vi ikke har kastet en eneste dose og vi opplever en fantastisk oppslutning om vaksineringen. 97% av alle over 65 år i Aremark har takket ja til vaksine.

Vi har så langt her i Aremark satt 776 doser. Av disse er 332 fullvaksinerte. Disse tallene innebefatter både innbyggere og helsepersonell. Noen innbygger som jobber som helsepersonell i andre kommuner har fått vaksine der og vice versa, det gjør at vaksinetallene man ser oppgitt ulike steder kan variere noe.

Kommende uke (uke 23) vil vi få nok doser til å få vaksinert resten av gruppe 5 (alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander) med dose 1 og kan starte på gruppe 6 (alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander). Vi fortsetter samtidig vaksinering med dose 2 for gruppe 4 (alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp som definert av FHI), samt kritisk helsepersonell. I uke 24 skal vi få 6 hetteglass til å sette dose 1. Uke 24 regner vi med å bli ferdige med gruppe 6 og komme godt i gang med gruppe 7.

Vaksinering foregår på onsdager på Furulund. Den vil fortsette gjennom hele sommeren. Når vi etter hvert forhåpentligvis får større leveranser kommer vi også til å vaksinere på torsdager hvis det blir behov for det. Vi får stort sett beskjed om hvor mange doser vi vil få ca. 1.5 uke i forveien, det betyr at det ikke har noen hensikt å kontakte oss for å få vite når din vaksinering blir, vi kontakter deg så fort vi har sikre tall. Innkalling skjer per SMS. På grunn av mye logistikk, at noen blir syke, at noen må få fremskyndet dosering av ulike årsaker m.m. gir vi ikke ut alle timene med en gang vi får oversikt over antall doser, men sender SMS-er fortløpende.

FHI har også forespeilet oss at vi skal få oversikt over antall doser vi skal få i juli i løpet av juni. Vi vil da kalle inn de som er påmeldte til vaksinering løpende etter oversiktene vi har over risikogrupper og påmeldte. 

 

Når det gjelder de som har hytte eller ferier i Aremark i sommer er følgende retningslinjer fra FHI

Folkeregistrert adresse er utgangspunktet for vaksinefordelingen, og hovedregelen for hvor den enkelte kan forvente å få et tilbud om vaksine. I utgangspunktet har kommunene ansvar for å vaksinere også de med midlertidig opphold i kommunen, men bestemmelsen om "midlertidig opphold" tolkes relativt strengt i denne sammenhengen. Det betyr at personer på kortvarige opphold som f.eks. korte arbeidsreiser, ferie- eller hytteopphold ikke faller inn under kommunenes plikt til å tilby vaksine.