Status for testing og smitte i Aremark kommune 20.09.2021

Det er per 19.09.2021 utført 7485 koronatester i Aremark kommune. Dette er tester tatt både på Fossbykollen og på Bjørkebekk teststasjon siden starten av koronautbruddet. I dette tallet inngår innbyggere i kommunen som har hatt symptomer eller som har fått beskjed om at de har vært i nærkontakt med smittet, innreisende over grensen og grensependlere. Grensependlere testes rutinemessig en gang i uken slik at i dette tallet vil det være enkelte som er testet gjentatte ganger.

  • Det er til sammen påvist 14 smittetilfeller i Aremark siden pandemien brøt ut. I starten av uke 35 ble det registrert ett nytt smittetilfelle. Dette var en innbygger med kjent smittevei.