Smitteutvikling i Aremark

13. desember
10/12: registrert 2 smittede
11/12: registrert 1 smittetilfelle
12/12: registrert 1 smittetilfelle

10. desember
09/12: registrert 2 smittede

9. desember
07/12: registrert 4 smittede
08/12: registrert 1 smittetilfelle

7. desember
06/12: registrert 4 smittede

6. desember
03/12: registrert 2 smittede
04/12: registrert 3 smittede

2. desember
01/12: registrert 1 smittetilfelle

1. desember
Antall smittede i perioden 20.11.21 - 30.11.21: 22
Flest registrert smittede 30.11.21 med 9 smittede.

Status for testing og smitte i Aremark kommune 01.11.2021

Det er per 31.10.2021 utført 7723 koronatester i Aremark kommune. Dette er tester tatt både på Fossbykollen og på Bjørkebekk teststasjon siden starten av koronautbruddet. I dette tallet inngår innbyggere i kommunen som har hatt symptomer eller som har fått beskjed om at de har vært i nærkontakt med smittet, innreisende over grensen og grensependlere. Grensependlere testes rutinemessig en gang i uken slik at i dette tallet vil det være enkelte som er testet gjentatte ganger.

  • Det er til sammen påvist 16 smittetilfeller i Aremark siden pandemien brøt ut. I uke 38 ble det registrert to nye smittetilfeller. Begge tilfellene har kjent smittevei. En smittet i husstand i Aremark, og den andre på arbeidsplass i annen kommune.