Status for testing og smitte i Aremark kommune 12.07.2021

Det er per 11.07.2021 utført 3468 coronatester i Aremark kommune. Dette er tester tatt både på Fossbykollen og på Bjørkebekk teststasjon siden starten av koronautbruddet. I dette tallet inngår innbyggere i kommunen som har hatt symptomer eller som har fått beskjed om at de har vært i nærkontakt med smittet, innreisende over grensen og grensependlere. Grensependlere testes rutinemessig en gang i uken slik at i dette tallet vil det være enkelte som er testet gjentatte ganger.

Det er til sammen påvist 10 smittetilfeller i Aremark siden pandemien brøt ut. Siste smittetilfelle er registrert i uke 27. Dette var en person som ble smittet i hjemkommune og fikk symptomer under opphold i Aremark. Vedkommende er smittet med deltavarianten av koronaviruset, og dro til hjemkommune allerede før testsvaret forelå. Smittesporing er avsluttet og aktuelle nærkontakter er testet og satt i karantene. Ingen av nærkontaktene bor i Aremark.