Antall testede

  Grensependler Lokal Andre kommuner Innreise Totalt
Uke 5 24 49 86 9 168
Uke 6 23 44 64 7 138
Uke 7 26 29 65 14 134
Uke 8 29 34 8 10 81

 

Status for testing og smitte i Aremark kommune 01.03.2021

Det er per 28.02.2021 utført 1157 coronatester i Aremark kommune. Dette er tester tatt både på Fossbykollen og på Bjørkebekk teststasjon siden starten av koronautbruddet. I dette tallet inngår innbyggere i kommunen som har hatt symptomer eller som har fått beskjed om at de har vært i nærkontakt med smittet, innreisende over grensen og grensependlere. Grensependlere testes rutinemessig en gang i uken slik at i dette tallet vil det være enkelte som er testet gjentatte ganger.

Det er registrert 1 nytt smittetilfelle i Aremark 16.februar. Vedkommende er nærkontakt til kjent smittet og var allerede i karantene. Det er således ingen nye nærkontakter som følge av dette tilfellet. Dette er det 6. smittetilfellet i Aremark siden pandemien brøt ut.