Status for testing og smitte i Aremark kommune 25.10.2021

Det er per 24.10.2021 utført 7696 koronatester i Aremark kommune. Dette er tester tatt både på Fossbykollen og på Bjørkebekk teststasjon siden starten av koronautbruddet. I dette tallet inngår innbyggere i kommunen som har hatt symptomer eller som har fått beskjed om at de har vært i nærkontakt med smittet, innreisende over grensen og grensependlere. Grensependlere testes rutinemessig en gang i uken slik at i dette tallet vil det være enkelte som er testet gjentatte ganger.

  • Det er til sammen påvist 16 smittetilfeller i Aremark siden pandemien brøt ut. I uke 38 ble det registrert to nye smittetilfeller. Begge tilfellene har kjent smittevei. En smittet i husstand i Aremark, og den andre på arbeidsplass i annen kommune.