Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Helsestasjon - Skolehelsetjeneste - Jordmor/Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

kids-1093758_1920

En helsetjeneste for elever i skolen.

Om tjenesten

  • Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som jobber helsefremmende og forebyggende mot barn og unge i alderen 6-20 år.
  • Tjenesten består av fysioterapeut, lege og helsesøster og er gratis. Helsesøster fungerer som kontaktledd mellom foreldre/lærere og de andre i skolehelsetjenesten. Fysioterapeuten undersøker og behandler elever med symptomer fra muskel og skjelettsystemet. Skolelegen er medisinsk faglig ansvarlig for tjenesten, og arbeider forebyggende og rådgivende.
  • Tjenesten har et «friskfokus» og ser like mye etter ressurser og sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom både når det gjelder psykisk, fysisk helse og sosiale forhold.
  • Tjenesten er lett tilgjengelig med "åpen dør"på helsesøsters kontor, og den representerer trygge, nøytrale fagpersoner med taushetsplikt. Skolehelsetjenesten spiller også en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid.
  • Vi samarbeider med foreldre, lærere og andre instanser som PPT og psykolog, for å identifisere og løse helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skole-elevers situasjon.
  • Vi samarbeider også med andre enheter i Aremark som barnevern og psykisk helsearbeid/familieterapeut, politiet, Bup.
  • Skolehelsetjenesten er en naturlig fortsettelse av helsestasjonsarbeidet i kommunen.
  • Helsesøster har individuelle samtaler, rådgivning, veiledning, helseopplysning i gruppe, vaksinering, oppfølging og henvisning ved behov.
  • Tjenesten er et lavterskeltilbud.
Tips en venn Skriv ut