Aktivt Skogbruk, kommunene i gamle Østfold og Skogselskapet i Østfold samarbeider om økt fokus på foryngelse og skogkultur. De siste årene har vi arrangert 7-dagers skogkurs for ungdom med gode tilbakemeldinger. Målsettingen er å legge til rette for og bidra til at ungdom får kompetanse og mulighet til å jobbe i skogen. Det er et stort behov for å få utført skogkulturarbeid og det er stedvis mangel på arbeidskraft. Kurset vil motivere til økt forståelse for skjøtselstiltak i rett tid og lønnsomheten av å stelle ungskog.

Tidspunkt | 9.8 til 13.8 og 16.8 og 17.8
Sted | Sarpsborg (Kalnes)
Varighet | Totalt 52,5 timer.
Kurspris | Kostnad 2200,- kroner. (Kurset er sterkt subsidiert, normalpris kr 6200,-)
Aldersgrense | Må være fylt 15 år for å kunne delta.
Verneutstyr | Må ha med egen motorsag/ryddesag og verneutstyr (hjelm m/visir og øreklokker, vernebukse og vernestøvler). Det kan være mulighet for å låne motorsag/ryddesag.
Antall | Det tilbys i første omgang kurs for inntil 12 deltakere pr kurs.

Nærmere informasjon om tidspunkt og oppmøtested vil sendes ut til deltakerne så fort oversikten over kursdeltakerne er summert opp.

Kursinnhold
Deltakerne får dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag og motorryddesag, samt opplæring i planting og ungskogpleie. Deltakerne som fullfører kurset får diplom. Mer om kurset: Skogkurs

Påmelding
Påmelding gjøres til Hans Ole Arnesen, 90635393, h-olearn@online.no.
Bindende påmelding. Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, faktureres full kurspris.

Påmeldingsfrist: onsdag 4. august.

 

Har du spørsmål om kurset?
Ta kontakt med instruktørene:
Hans Ole Arnesen mobil 90635393 eller e-post h-olearn@online.no
Kåre Ødemark mobil 90515374 eller e-post kare.odemark@gmail.com