Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Renovasjon og avfallshåndtering

Renovasjon og avfallshåndtering i Aremark

Her finner du  informasjon om renovasjon og avfallshåndtering i Aremark kommune. 

Tømming:

 • Renovatør: NordRen AS
 • Alle husstanders avfallsbeholdere blir tømt hver 14. dag gjennom hele året, mens søppelkassene ved hytter kun blir tømt mellom 15.april og 15. oktober. 
 • Avfallsbeholderen skal være plassert innen 5 meter fra kjørbar vei (f.eks ved postkasse). Vanskelig kjørbare private veier må godkjennes av renovatør.
 • Dersom det ikke er mulig eller ønskelig å plassere avfallsbeholderen innen 5 meter fra kjørbar vei må annen plassering avtales mellom abonnent og renovatør. Abonnenten må da betale et gangtillegg utover ordinær renovasjonsavgift.

Alt i en avfallsbeholder

 • Hver husstand får utdelt en avfallsbeholder. I avfallsbeholderen skal man kaste det organiske avfallet (matavfallet) og restavfallet. Det organiske avfallet samles i grønne poser og kastes sammen med øvrig restavfall.
 •  Dersom du trenger å bestille en avfallsbeholder, så ta kontakt med Aremark kommune på 69199600. 
 • Husholdningen må selv rengjøre beholderen.
 • Gjenvinnbart avfall må bringes til miljøstasjonene på Fossby, Bjørkebekk og i Strømsfoss.
 • Pr. i dag har ikke Aremark kommune en åpen miljøstasjon der man i tillegg til papir, papp, glass, metall og plast kan kaste restavfall. Det finnes heller ingen ordning der vi kan ta i mot sekker med søppel. Dette er et kostnadsspørsmål.
   

Avfall som skal bringes til miljøstasjonene er:

Glass/Metall

Alle typer glassemballasje (klart og farget) til mat og drikkevarer.

Glasset må være fri for korker og lokk.

Metallemballasje.

Papir

Aviser, tidsskrifter, brosjyrer, konvolutter m.m
Papiret må være fritt for plast, voks etc.

Papp

Alle typer stiv kartong, emballasje til matvarer, pappesker,
eggekartonger m.m.
Kartongen må være fri for plast og metallfoliè.

Drikkekartong

Kartong til melkeprodukter, juice og sauser

Plast (energi) 

Plastkannner: dunker og flasker av plast, plastfolie og plastposer.Plasten bør skyldes før den kastes.

 

Organisk avfall

Dette skal du kaste i den grønne posen: matrester som kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt, bakervarer, melkeprodukter, eggeskall, kaffe, te (te og kaffefiltre), blomster, løv, kvister, potteplanter (uten potter) og tørkepapir (porøst) m.m.

Trenger du flere grønne poser?

Knyt fast en av de siste posene på avfallsbeholderen din. Da ser sjåføren at du trenger påfyll og legger igjen en rull til deg, når han/hun er ute på tømmerunden sin. 

 

Slik skal du sortere plast

 • Plast skal kastes i restavfallet, men ikke i den vanlige søppelposen du har under kjøkkenbenken. 
 • Sorter plast i egen pose eller beholder inne som før. Men ikke knyt igjen posen.
 • Tøm i stedet innholdet løst i søppeldunken/avfallsbeholderen utenfor huset.
 • Hvis du knyter sammen posen, så klarer ikke maskinen å sortere ut plasten på gjenvinningsanlegget. 
 • Dersom du heller plasten ut løst i avfallsbeholderen ute, så blir den automatisk sortert ut på gjenvinningsanlegget. 
 • Plasten skal være tom, og er det for eksempel matrester, bør den skylles først.

Viktige regler:

 • Alle husstander og hytter i Aremark skal være tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen.
 • Husstander som selv ønsker å ta hånd om eget våtorganisk avfall til fòr eller kompostering skal gis anledning til dette. Husstanden må i tilfelle selv legge fram en plan for håndteringen av det våtorganiske avfallet. Planen skal godkjennes av teknisk sjef.
 • Kommunen skal gjennom oppryddingsaksjoner ta initiativ til opprydding av avfallsdeponier og hensatte større gjenstander, samt hindre at nye oppstår.
 • Kommunen har ansvaret for at hele lokalbefolkningen og hytteeiere informeres tilstrekkelig om renovasjonsordningen, slik at alle vet hvordan alle typer avfall skal håndteres.

Elektroniske og elektriske produkter

 • Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. Du kan også levere EE-avfall til forhandler. For husholdningene er dette gratis.
 • Leverer du næringsavfall til forhandler, vil det ikke koste noe hvis du samtidig kjøper en tilsvarende mengde EE-produkter. 
 • Batterier kan leveres vederlagsfritt i retur til forhandler når de kasseres. Plikten er begrenset til den kategorien batterier som forhandler omsetter. 
 • Kasserte dekk skal tas vederlagsfritt i retur hos forhandler.  
 • Flasker og bokser (emballasje til drikkevarer) leverse i panteautomat.
 • Isolerglassruter produsert fram til 1980 kan inneholde PCB og skal leveres inn som farlig avfall. Husholdninger kan levere PCB-ruter gratis til kommunalt avfallsmottak. Kommunen har plikt til å motta inntil 500 kg PCB-ruter per år per avfallsbesitter.

 

Tips ein ven Skriv ut