Kommunestyret

Møtestart kl. 18:00

 • 27.februar 2020
 • 2.april 2020
 • 21.mai 2020
 • 17.juni 2020
 • 24.september 2020
 • 5.november 2020
 • 10.desember 2020

Formannskapet

Møtestart kl. 1700

 • 23.januar 2020
 • 12.februar 2020
 • 25.mars 2020
 • 14.mai 2020
 • 11.juni 2020
 • 20.august 2020
 • 17.september 2020
 • 29.oktober 2020
 • 26.november 2020
 • 17.desember 2020

Arbeidsmiljøutvalget

Møtestart kl. 1600

 • 12.februar 2020
 • 14.mai 2020
 • 17.september 2020
 • 26.november 2020
   

Budsjettpresentasjon

Møtestart kl. 1700

 • 10.november 2020

Levekårsutvalget

Møtestart kl. 1900

 • 6.februar 2020
 • 19.mars 2020
 • 7.mai 2020
 • 4.juni 2020
 • 20.august 2020
 • 10.september 2020
 • 22.oktober 2020
 • 19.november 2020
 • 17.desember 2020

Drift- og utviklingsutvalg

Møtestart kl. 1800

 • 6.februar 2020
 • 19.mars 2020
 • 7.mai 2020
 • 4.juni 2020
 • 20.august 2020
 • 10.september 2020
 • 22.oktober 2020
 • 19.november 2020
 • 17.desember 2020

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Møtestart kl. 1000

 • 19.mars 2020
 • 4.juni 2020
 • 10.september 2020
 • 19.november 2020

Ungdomsrådet

Møtestart kl. 1400

 • 19.mars 2020
 • 4.juni 2020
 • 10.september 2020
 • 19.november 2020

Kontrollutvalget - fastsetter møtedato 2.halvår selv

Møtestart kl. 1430

 • 4.februar 2020
 • 5.mai 2020

9.juni 2020

Viltnemda - fastsetter møtedato selv

Ta kontakt med sekretær Ann- Kristin Halvorsrud for informasjon om møter. 

Epost: annhal@marker.kommune.no