Politi

Halden og Aremark politistasjonsdistrikt er en del av Øst politidistrikt og har ansvaret for polititjenesten i Aremark kommune.

Øst politidistrikt, postboks 3390, 1402 Ski

Epost: post.ost@politiet.no

Krimvakt: Halden politistasjon, åpningstider 0830-1500

NB! Koronarestriksjoner, kontakt oss på 02800 for å avtale tid.

Telefon:  02800 / 112 ved nød.

Politikontakt

Åse Sivertsen er politikontakt for Aremark kommune. Hun er stasjonert på forebyggende avsnitt ved nærpolitiseksjonen i Halden og har kontordag i Aremark en dag pr.uke.

Politikontakten er et bindeledd mellom politiet og Aremark kommune og skal ivareta det overordnede og planmessige kriminalitetsforebyggende samarbeidet med kommunen. Hun er også politiets kontaktpunkt for andre instanser, for næringsliv, lag og foreninger i Aremark.

Kontaktinformasjon: (ved akutte hendelser, ring 112 / 02800)

Telefon: 99286514 (man-fre. 08-15) eller på epost: ase.elisabeth.sivertsen@politiet.no

 

Anmeldelser skal ikke rettes til politikontakten. Slike henvendelser håndteres av Halden og Aremark politistasjonsdistrikt.