I forbindelse med smitteutbruddet i Nordre-Follo har kriseledelsen i Aremark kommune bestemt at Fosbykollen sykehjem bare er åpent for besøk fra pårørende som har hjemstedsadresse i Marker, Halden og Aremark. Pårørende fra disse kommunene, som vet de har vært i Nordre-Follo eller i nabokommunene de siste 7 dagene, har heller ikke adgang til sykehjemmet. Dette gjelder fram til annen beskjed blir gitt. Det gjøres oppmerksom på at nye tiltak kan bli iverksatt på kort varsel.​