Oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år
For å øke beskyttelsen blant de mest sårbare, anbefales personer som er 65 år eller eldre og sykehjemsbeboere en oppfriskningsdose. Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys også en tredje dose.

For de over 65 år skal det være intervall på minst 5 måneder fra man fikk 2.dose.

Oppfriskningsdose til helsepersonell
Oppfriskningsdose vil tilbys til helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dette vil i første omgang være personell ved sykehjem og i hjemmetjenesten, og andre med tilsvarende pasientkontakt som arbeider innenfor ulike deler av primær- og spesialisthelsetjenesten. Anbefalingen vil senere kunne utvides til å omfatte andre grupper helsepersonell.

For alle under 65 år er det intervall på minst 6 måneder fra da man har fått 2.dose.

Påmelding til vaksinering
Registrer deg til vaksinering ved å sende SMS til vaksinetelefonen på nummer: 94 02 90 84.

  • Husk å skrive navn og fødselsdato.
  • Skriv at du ønsker dose 3 (tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar)
  • Skriv når du fikk dose 2