Folkehelseinstituttet har oppdatert rådene om hvordan du tar selvtest for covid-19. Det anbefales at voksne gjerne skal ta prøver fra i både svelg og nese for å sikre et enda mer nøyaktig svar.

FHI - Oppdaterte råd om selvtest for covid-19

Prøvetaking 
Det er sannsynlig at prøvetaking med kombinert svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene. Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer.  

  • Spesielt voksne med symptomer kan ta prøven både fra svelg og nese (halsen først så nesen med samme pinne)
  • For barn er det fortsatt anbefalt å ta testen fra nesen
  • Prøvetaking fra svelg (hals) bør gjøres om morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv. Noen mat- og drikkevarer er vist å kunne påvirke testresultatet

Anbefalinger om testing
Dersom du får et negativt resultat ved selvtesten og har nyoppståtte symptomer er det anbefalt å ta en ny test 2-3 dager senere.

Økt kunnskapsgrunnlag
Noen opplever tidlig i sykdomsforløpet å få positiv selvtest når de tester både i svelg og nese, mens testen er negativ når de tar prøven kun fra nesen. Disse observasjonene får nå også støtte fra studier som viser at prøvetaking med kombinert svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester sannsynligvis vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene. Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer.