Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år. I Aremark kommune er det de nasjonale tiltakene som er gjeldende, les mer her.

Kriseledelsen gjorde følgende vedtak i møte 14.04.2021
Det er nye nasjonale regler fra fredag 16.04.21, men i tillegg vil Aremark kommune ha egne lokale regler:​

  • Aremark opprettholder bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre.
  • Trening og arrangementer vil kun gjelde for kommunens egne innbyggere.
  • Ved besøk på Fosbykollen sykehjem vil nasjonale regler gjelde.