Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klagemulighet

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Frist for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, sender kommunen saken videre for endelig beslutning hos Fylkesmannen som er rette klageinstans. Du vil i så fall få kopi av kommunens behandling av din klage og derreter svar fra Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av hjelsetjenester du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Tjenesten oppdatert: 01.01.1970 01:00