Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Høringer

Ny kommunedelplan for vann og avløp i Aremark - kunngjøring og høring

Jon Fredrik Olsen- alvorlig

Aremark kommune har vedtatt å utearbeide en kommuneplandel for vann og avløp.

Varsel om oppstart av planarbeider og høring av planprogram i Aremark kommune: Kommunedelplan for vann og avløp

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-12 (jf 11-1), kunngjøres med dette at Aremark kommune igangsetter arbeidet med tematisk kommunedelplan for virksomhetsområde vann og avløp. Denne vil inngå som grunnlagsdokument for arbeidet med kommuneplanens arealdel, som er under utarbeidelse (tidligere varslet).

Kommunedelplanen vi bestå av VA-kart, beskrivelse og etappeplan. Videre vil det utarbeides bestemmelser, herunder også for tilknytning til infrastruktur for fritidsbebyggelse etter plan- og bygningslovens § 30-6 (jf § 27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp).

Forslag til planprogram kan ses på kommunens hjemmeside, samt på kommunehuset og biblioteket.

Eventuelle innspill eller merknader til arbeidet bes sendt Aremark kommune, 1798 Aremark, innen 26.august 2017.

Rådmannen i Aremark kommune

 

Tips en venn Skriv ut