Det er nasjonalt forslag om innføring av gratis 12 timer i SFO for neste skoleårs førsteklasse. Dette gjelder de førsteklassingene som har søkt og fått plass på SFO. Hvis ordningen innføres blir gratistimene i tidsrommet 12:00 til 17:00 på onsdager samt mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom 06:45 og 08:30. Mer info: https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/innforing-av-12-timer-gratis-sfo-for-elever-pa-1.-trinn/

Kulturskolen fikk dessverre en nedgang i antall søkere og det er kun dans for barneskoleelever som blir gjennomført. Vi ønsker å gjennomføre danseundervisningen på onsdager mellom kl 12 og 14 for elever i barneskolen. Planen var å sette opp ei ungdomsskolegruppe på et annet tidspunkt, men det ble dessverre for få søkere. Kommunen ser på muligheten for å få igang et samarbeid om å sette opp en enkel musikal våren 2023. Vi er helt avhengige av å få med et minsteantall av barn/unge for å få til dette. Mer info kommer etter sommeren.

Skolen har fått beskjed om at bussen på Vestsida kjører motsatt retning etter skoletid fra neste skoleår. Skolen har søkt og fått innvilget dette i tråd med ønske fra FAU.