Det er besluttet at nedjustert TISK skal innføres i alle landets kommuner fra og med mandag 27. september 2021. TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Kort fortalt betyr nedjustert TISK at det blir ytterligere lettelser i karantene, testing og smittesporing. Det er fortsatt krav til at personer med påvist koronasmitte går i isolasjon. 

Med nedjustert TISK vil noen forskriftspliktede tiltak fortsatt gjelde, men det innføres lettelser for å minske tiltaksbyrden, samtidig som kommunenes smittesporingsarbeid effektiviseres. 

Helsedirektoratet

Karantene

Nedjustert TISK innebærer lettelser i plikten til smittekarantene ved at karatene kun vil være en plikt for de meste smitteutsatte; personer som er i samme husstand eller er tilsvarende nære, og som samtidig er uvaksinerte/ikke-fullvaksinerte.

Øvrige nærkontakter fritas fra plikt til smittekarantene.
Personer som er definert som nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære fritas fra smittekarantene. Denne gruppen bør oppfordres til: 

  • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. 
  • Begrensning av sosial omgang inntil et negativt testsvar foreligger. 
  • Egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering. 
  • Lav terskel for ny testing ved symptomer. 

Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 
Testing kan erstatte smittekarantene for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære dersom smitteeksponeringen ikke fortsetter. Det betyr at dersom nærkontakten ikke oppholder seg sammen med den smittede personen etter at eksponeringen er definert, kan et testregime erstatte smittekarantene for nærkontakten. Dersom nærkontakten ikke kan holde tilstrekkelig avstand/distanse til den smittede må smittekarantene gjennomføres. Dette vil for eksempel gjelde for husstandsmedlemmer og i de tilfellene hvor indeks ikke kan isoleres i eget hjem, eller der hvor nærkontakten ikke kan oppholde seg utenfor eget hjem i den aktuelle perioden.

Smittesporing

Nedjustert TISK innebærer endringer i omfanget av kommunenes smittesporing. 

Rutinemessig smittesporing begrenses først og fremst til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
Kommunens ansvar for å smittespore begrenses til hustandsmedlemmer og tilsvarende nære som er mest utsatt for smitte, og som har plikt til å gjennomføre smittekarantene. Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av den smittede med oppfordring til å la seg teste. 

Ansvaret for å informere nærkontakter i all hovedsak overføres til den smittede. Ta kontakt med Bjørkebekk testsenter hvis du trenger hjelp til dette.

Bjørkebekk testsenter
Åpningstider: Alle dager 08:00 - 15:30. 
Telefonnummeret til senteret: 969 43 147

Testing

Det skal fortsatt være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Test på klinisk indikasjon av alle ikke-fullvaksinerte nærkontakter vil være den førende regelen. Mye av testingen kan imidlertid arrangeres som selvtesting slik at testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes. Ordningen med unntak fra smittekarantene ved testing for barn og unge under 18 år vil oppheves, siden karanteneplikten snevres inn. Skoler og barnehager vil da i mindre grad ha en rolle i testing.

Test for unntak av smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 
Nærkontakter, herunder hustandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke omfattes av unntaket fra smittekarantene jfr. covid-19- forskriften § 4 andre ledd har plikt til karantene. Imidlertid kan denne gruppen teste seg ut av karantene under forutsetning av at de ikke utsettes for videre eksponering. Testingen kan gjennomføres på to måter: 

Metode 1
NAT/PCR-test annenhver dag i 7 dager (dag 1, 3, 5 og 7 fra sist eksponering)

Metode 2
Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager. Første og siste test tas på Bjørkebekk teststasjon (dag 1 og dag 7). Testutstyr hentes på Bjørkebekk teststasjon. 

Selvtest kriterier:

  • Man må være definert som nærkontakt av smittesporingsteamet. 
  • Man må være i gruppen beskyttet eller fullvaksinert. 
  • Det foretas en individuell vurdering om selvtesting kan utføres på en adekvat måte.
  • Opplæring av selvtesting gis av ansatte på testsenteret. Det finnes også veiledning om hvordan selvtesten skal utføres her. 

Dersom man utvikler symptomer i karantene/ testoppfølgingstiden, er man et “sannsynlig tilfelle” og må være i isolasjon fram til negativ test (NAT, for eksempel PCR) foreligger. 

Isolasjon

Krav om isolasjon ved påvist smitte opprettholdes.