Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/NAV: Arbeids- og velferdsetaten

NAV: Arbeids- og velferdsetaten

nav_pos_logo_CMYK_stor

NAV i Halden

Saksbehandling for den statlige delen av NAV som håndterer for eksempel sykemeldinger, AAP, dagpenger og uføretrygd, tiltakspenger osv er flyttet til Halden. 

Ved spørsmål om pensjon: 55553334 (egen enhet)

Postadresse: Postboks 56, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden
Telefon: 5555 3333
Telefaks: 69 01 04 21
Åpningstider: mandag- fredag 12.00 -14.30
Kontaktpersoner NAV: 55553333
Lene Petersen-portrett

Økonomisk sosialhjelp

Virksomhetsleder NAV Aremark: Christian Gundersen 

Epost: christian.gundersen@aremark.kommune.no

Sosialkonsulent: Lene Beate Petersen

Epost: lene.beate.petersen@aremark.kommune.no

Sentralbord: 69199600

 • Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.
 • Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å få søknadsskjema. Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV- kontoret hjelpe deg.
 • NAV- kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg, slik at vi sammen kan se på behovet ditt for hjelp.
 • Dersom søknaden er tilstrekkelig utfylt og dokumentert, kan du forvente skriftlig svar i løpet av tre uker. Ufullstendig utfylt søknad vil bli returnert.
 • Utbetaling av økonomisk sosialhjelp er den 1. hver måned.

Hjelp i en nødsituasjon

 • Med en nødsituasjon menes tilfeller der du ikke har det helt nødvendigste, og står kortvarig uten mulighet til å skaffe deg det. Dette innebærer at det kan gis stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstenging av nødvendige tjenester som strøm eller lignende.
 • Det er mulig å søke nødhjelp mandag og torsdag, før klokken 13.00. Utbetaling skjer neste virkedag, det betyr tirsdag og fredag.
 • NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgn.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

 • Hvis du har betalings – eller gjeldsproblemer kan NAV gi det økonomisk rådgivning.
 • Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
 • Det er viktig at du søker hjelp så snart som mulig. Tjenesten er gratis.

Bostøtte

Spørsmål om bostøtte rettes til sosialkonsulent i Aremark Lene Beate Petersen.

 • Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
 • Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 

Regelverk:

Vil du søke om kommunal leilighet?

Søknadsskjema for kommunal bolig/trygdeleilighet PDF document  finner du her!

Tips en venn Skriv ut