Hjem/Tjenester»Næring»Næringsutvikling»Emneord

Næringsareal

Kommunen grenser til Sverige og er en jord- og skogbrukskommune. Mange bedrifter og virksomheter driver med landbruksbasert næring. Det finnes et større sagbruk, skogsentreprenører, transport og virksomheter innen gårdsturisme i kommunen. Det finnes dessuten flere håndverkere og byggfirmaer i kommunen, reiselivsbedrifter, en større plastindustri, mekaniske verksteder og virksomheter innen handel og service.

Marker Sparebank har avdelingskontor i kommunen beliggende i tilknytning til en næringshage der virksomheter som ønsker det kan få leid lokaler. Noen av virksomhetene har spesialisert seg på spesielle produkter innen sitt område. Som eksempel på dette nevnes Fange Sag med lauvtrevirkeprodukter og Ny Plast med produkter innen plast og vakumforming.

Det finnes flere store campingplasser med langtidsutleie av plasser til campingvogner.

Tettstedet Strømsfoss med handel og dampbåtmiljø har flere attraksjoner å tilby publikum. Dette gjelder blant annet den restaurerte dampbåten Turisten som har kommet tilbake til Haldenvassdraget etter lang tids restaurering. Nærheten til Halden, Rakkestad og Ørje gjør også kommunen attraktiv som bokommune.

Kommunen har for øvrig eget næringsfond. Det gis tilskudd og lån til gode prosjekter som ønskes realisert i kommunen. Interesserte kan ta kontakt med rådmann Jon Fredrik Olsen på tlf. 98212181 for nærmere opplysninger om kommunen og muligheter for tilskudd til interessante prosjekter fra kommunens næringsfond. Kommunen får bistand fra Indre Østfold Utvikling og Haldenkanalen Regionalpark i næringssaker. Aremark kommune er dessuten med i Innovasjon Norges virkeområde for distriktsrettede tilskudd og tiltak. Det vil også ved kontakt med kommunen kunne avtales rådgivning fra Innovasjon Norges avdelingskontor i Østfold. Aremark kommune kan tilby rimelige industritomter sentralt i kommunen.