Fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme. 

De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse. Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

Totalt skal det sendes ut over 3,5 millioner digitale og ca 300 000 valgkort på papir.

Får alle digitalt valgkort?
Nei, noen får valgkortet tilsendt på papir. Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene.

Hvorfor får jeg valgkort?
Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører og annen nyttig informasjon som det er lurt å lese før du går og stemmer. 

Det er ikke nødvendig ikke å vise frem valgkortet når du stemmer, men det er enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet dersom du gjør det.

Må jeg ha valgkortet for å stemme?
Nei, alt du trenger for å stemme er legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. Husk at valgkortet ikke gjelder som legitimasjon.

Kan jeg stemme på nett med digitalt valgkort?
Nei, det er ikke mulig å stemme på nett ved valg i Norge. Alle stemmer avlegges på papir som normalt. Du kan finne valglokaler og åpningstider på valglokaler.no. Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 10. august til 10. september. På valgdagen må du stemme i din egen kommune

 

Les mer om digitale valgkort på valg.no