www.aremark.kommune.no

Møte i Plankomiteen

Mandag 4. mars er det duket for det første møtet i ad-hoc- utvalget som ble oppnevnt av kommunestyret 21.februar. 

Møtet varer fra 12:30 til 20:00 og temaet for møtet er: Kommuneplanens arealdel. 

Tips en venn Skriv ut