I løpet av uken, uke 23, vil konteinerne ved miljøstasjonene ved Strømsfoss og Bjørkebekk fjernes.

Det vil da bare være igjen miljøstasjon ved Fossby, Aremarkveien 2255, like ved Joker-butikken.