Landbruk

Vi tilbyr en mengde tjenester til landbruket, blant annet veiledning, utforming av gjødselplaner og driftsplaner, utforming av søknader, landbruksvikarordning, veiledning i kulturlandskapsspørsmål mm.

For landbrukseiendommer finnes det regler du må forholde deg til og plikter du må følge. Her finner du informasjon, og skjema for å søke og rapportere: 
Landbruksdirektoratet

Karl Martin Møgedal-portrett

Kontakt

Saksbehandler: Karl Martin Møgedal
Epost: karl.martin.mogedal@marker.kommune.no
Tlf:  92 48 69 58

Besøksadresse: Er på rådhuset i Aremark på tirsdager. Avtal møte på forhånd.