Navn  Kontaktperson Telefon E-post Nettside/facebook      
Aremark søndagsskole Andrè Hansesæter 99598487 hansesetre@gmail.com        
Aremark misjonslag Anders Smaadahl 99152267          
Barnekoret Gledessprederne Linda Smaadahl 95167030 Linda_Thorsen@hotmail.com        
Aremark Pistolklubb Kai Kjønna 98890585 vikjoen@online.no Facebookgruppe, kun for medlemmer      
Aremark skytterlag Tom Sigurd Akre 91377709 aremark@skytterlag.no Facebookgruppe      
Bjørkebekk IF Tore Kristiansen 90209089 tore@halden.net Facebookside      
Aremark IF Lars Martin Jæger 95833635 lmartinj@online.no Facebookside      
Aremark BMX-klubb David Osenbroch 90588201 david.aremarkbmx@yahoo.com

aremarkbmx.no

Facebookgruppe

     
Aremark Jeger og fiskeforening Ole Anders Aarbu 41541124  ole@aarbu.com Facebookgruppe      
Aremark Gjeddeklubb Terje Bokerød Strand 41245102 post@aremarkgjeddeklubb.com

aremarkgjeddeklubb.com

Facebookgruppe

     
NMK Aremark

Torill Minge

95824472 nmkaremark@outlook.com

nmkaremark.no

Facebookside

     
Kvisler 4H Trine Ulsrød 91570095 trineu@halden.net

4H.no

Facebookgruppe

     
De unges misjon Solveig Bergstrøm 91119810 solber@halden.net        
Aremark Yngreslag Øyvind Rostad 97735624   Facebookgruppe      
Aremark Bygdeungdomslag Silje Lervik 95238388

Lerviksilje23@gmail.com

Facebookside      
Aremark Festivalforening Stig Aarbu 99616717 post@elgfestivalen.no

elgfestivalen.no

Facebookside

     
Aremark Historielag Per Vidar Iversen 90616948

Pervidar_brestrupiversen @yahoo.no

Facebookgruppe      
MS Thors Venner

Jørn Espelund

Per Dalene

90590182

90997888

thors.venner@gmail.com

pmdalene@hotmail.com

Facebookside      
Aremark Pensjonistforening Bjørn Grøstad 45292071 bj.groestad@gmail.com pensjonistforbundet.no      
Aremark Bygdekvinnelag

Sissel Nilsen

91125039

Sissel.nilsen64@outlook.com

Facebookside      
Aremark Lions Club Tore Vestby 93008382 vestbytore@gmail.com lions.no      
Aremark Frivilligsentral Ragnfrid Næss 92251874 frivilligsentral@aremark.kommune.no Facebookside      
Aremark Musikkorps

Gunhild Førrisdahl-Johansen

90180798   Facebookside      
Aremark bondelag Per Ola Haartveit 95085993 haartveitperola@gmail.com

Nettside

Facebookside

     
Skytterhusets Venner Grete Hansen 91730265 skytterhusetvenner@halden.net Facebookside      
Mental helse Fredrikshald og omegn Reidun Raknerud Andersen 91634557 reidun.r.a@dukamail.no        
Diabetsforbundet Halden og omegn Reidun Raknerud Andersen 91634557

  reidun.r.a@dukamail.no