Hjem/Alle tjenester/Skole - barnehage - SFO/Læringsmiljøprosjektet

Bruker planleggingsdag til prosjekt mot mobbing

Læringsmiljøprosjektet1

Aremark skole og barnehage har bekjemping av mobbing på dagsordenen.

15.august 2018 var ansatte, virksomhetsledere og politikere samlet til fagdag i forbindelse med kommunens deltakelse i Læringsmiljøprosjektet. Foreleser er Frank Rafaelsen.

Læringsmiljøprosjektet ble utarbeidet av Utdanningsdirektoratet pga statens bekymring over vedvarende høye mobbetall ved mange skoler i Norge.

Prosjektet skal bidra til å forebygge og stoppe mobbing og utvikle et positivt læringsmiljø i skole og barnehage.

Pilotprosjektet ble så vellykket at prosjektet nå er organisert i fire faser, over to barnehage-/skoleår.

Elever og foreldre skal involveres fra første dag gjennom informasjon, kunnskapstilegnelse og aktiv deltakelse.

Les mer om Læringsmiljøprosjektet her!

Læringsmiljøprosjektet2.jpg

Tips en venn Skriv ut