Kunngjøring - Forskrift om tidligere jaktstart på kanadagås i 2016

Kunngjøring
 
Forskrift om tidligere jaktstart på kanadagås i 2016 - Aremark kommune.
 
Fylkestinget i Østfold fastsatte 22.06.2016 forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Aremark 2016. 
 
Hovedhensikten med vedtaket er utvidet jakttid fom 26.07.16 tom 09.08.16 til ordinær jaktstart åpner 10.08.
 
Vedtak og innstilling ligger vedlagt. Forskriften kan også hentes på Lovdata https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2016-06-22-809
Tips ein ven Skriv ut