Aremark kommunestyre vedtok i sak 44/21 den 24. juni 2021 ovennevnte forskrift med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr.16 om friluftsliv (friluftsloven) § 15.