Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Kreftkoordinator

Kreftkoordinator i Aremark og Halden

heart_in_hands_pc_400_clr.png.jpg

Kontaktperson: Ellen Rosseland Hansen på tlf. 47 47 59 70 på dagtid 7.30 – 15.30
 
Enkeltpersoner som har spørsmål angående sin kreftsykdom kan ta kontakt via telefon eller på e-post: ellen.rosseland.hansen@halden.kommune.no
  • De viktigste oppgavene til en kreftkoordinator skal være å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende, være synlig og tilgjengelig for alle kreftpasienter og deres familier og ha oversikt over relevante tilbud. I dette ligger at hun skal gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
  • Kreftkoordinatoren skal også ha oversikt over, samarbeide med pasientforeningene, frivillige og likemenn, sykehuset samt andre ikke-kommunale tilbud. Et godt samarbeid med kommunenes fastleger, hjemmesykepleien og sykehjemmene er veldig viktig for at de som er rammet av kreft skal oppleve et godt tilbud der de bor.
 
Fastleger, hjemmesykepleien og sykehjemmene kan sende henvisning til:
Kreftkoordinator for Halden og Aremark kommune
Ellen Rosseland Hansen
Kjærlighetsstien 28
1781 Halden
 
Tips en venn Skriv ut