Koronavaksine i Aremark

Koronavaksinen leveres ukentlig til Norge i et begrenset volum. Nasjonale helsemyndigheter bestemmer når og hvor mye vaksine den enkelte kommune kan få tildelt. Aremark kommune venter å få leveranser av koronavaksine ukentlig utover vinteren. Antall doser med vaksine som er tilgjengelig i Aremark kan variere fra uke til uke. Vaksinering er frivillig og gratis. Det skal settes to doser vaksine med et visst mellomrom. Hvor lang tid det skal gå fra dose 1 til dose 2 avhenger av hvilken vaksine du får. Du kan ikke selv velge når du skal få vaksinen, men vil bli oppringt av de i kommunen som er ansvarlige for vaksinasjonen når det er din tur. Alle som bor i Aremark kommune og er 65 år eller eldre har vi oversikt over og vil ringe til. 

Innbyggere med fastlege i andre kommuner skal uansett få vaksinen i Aremark kommune. Vi har bedt fastlegene i Aremark og Halden om å få oversikt over de som er under 65 år som er i risikogruppen og bør få vaksine. Følg med på kommunens hjemmesider for å se når vaksinasjon av risikogruppene skal foregå. Hvis du er i risikogruppen under 65 år og da ikke blir kontaktet av oss i denne perioden ber vi om at du tar kontakt selv. Er du under 65 år og i risikogruppen, men har fastlege i annen kommune enn Aremark eller Halden kan du kontakte oss når du ser at risikogruppen du tilhører skal ha vaksine. Mer informasjon om dette inkludert telefonnummer og åpningstider på telefon vil komme når det nærmer seg. 

Aremark kommune følger det køsystemet som regjeringen har lagt opp til. Risikogruppene prioriteres først, samt utvalgte grupper av helsepersonell som er kritisk for å holde helsevesenet i gang. 

Status for vaksinasjon i Aremark

 

Uke 5 Mottatt 5 hetteglass Vil bli brukt til å sette dose nr.2 for gruppe 1, fortsette vaksinering av gruppe 2 (alder 85 år og eldre), kritisk helsepersonell og vi vil da også få nok doser til å begynne vaksineringen av gruppe 3 (alder 75 - 84 år)
Uke 6 Mottatt 4 hetteglass Vil bli brukt til å sette dose nr.2 for gruppe 1, fortsette vaksinering av gruppe 2 (alder 85 år og eldre), kritisk helsepersonell og gruppe 3 (alder 75 - 84 år)
Uke 7 Mottatt 4 hetteglass Vil bli brukt til å sette dose nr.2 for gruppe 2 (alder 85 år og eldre) og kritisk helsepersonell, samt fortsette vaksinering med dose nr 1 for gruppe 3 (alder 75 - 84 år) og kritisk helsepersonell.
Uke 8 Mottatt 4 hetteglass Vil bli brukt til å sette dose nr.2 for gruppe 2 (alder 85 år og eldre) og kritisk helsepersonell. Vi får ikke doser til å vaksinere nye denne uken.
Uke 9 Skal motta 4 hetteglass

Vil bli brukt til å sette dose nr.2 for gruppe 2 (alder 85 år og eldre), gruppe 3 (alder 75 -84 år) og kritisk helsepersonell. Det vil kun bli noen få doser til å fortsette vaksineringen av gruppe 3 (alder 75-84 år) denne uka.

 

Vaksineringsscenario fra FHI

Vaksinering.png

 

Dette er prioriteringsrekkefølgen

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Kriteriene for prioritering av utvalgte helsepersonellgrupper, trykk her.
 
Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:
Organtransplantasjon*  
Immunsvikt*  
Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
Diabetes  
Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
Demens  
Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
Hjerneslag  
 

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.
*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Ønsker du å vite mer om koronavaksinasjonsprogrammet kan du lese her: 
Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI
Du blir kontaktet av kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på kommunes nettside for detaljer.