Drop-in-vaksinering tirsdag 18. januar

Aremark kommune tilbyr drop-in-vaksinering tirsdag 18. januar kl. 09:30–14:30 på Furulund.

Aremarkinger kan også dra til Halden for drop-in vaksinering på kveldstid for de som ikke kan på dagtid

Bestille time
Vil du bestille time til vaksinering, kan du sende SMS til vaksinetelefonen på nummer 94 02 90 84.

Husk å skrive:

 • Navn og fødselsdato
 • Skriv hvilken dose du ønsker
 • Skriv når du fikk sisteb dose

Aktuelt

Nå kan alle over 18 år få en tredje dose koronavaksine. 

Påmelding til vaksinering
Registrer deg til oppfriskningsdose ved å sende SMS til vaksinetelefonen på nummer: 94 02 90 84.

 • Husk å skrive navn og fødselsdato.
 • Skriv at du ønsker dose 3 
 • Skriv når du fikk dose 2

Du får ikke bekreftelse på at meldingen er mottatt. Du vil få en SMS med tildelt time til vaksinering når det er din tur. Rekkefølgen bestemmes ut fra intervall fra når du fikk 2. dose. 

1. eller 2. dose koronavaksine
Har du ikke tatt 1. vaksinedose enda? Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å vaksinere seg mot korona. Registrer deg til 1. eller 2. dose koronavaksine ved å sende SMS til vaksinetelefonen på nummer: 94 02 90 84.

 • Husk å skrive navn og fødselsdato, og hvilken dose du ønsker.

Koronavaksine i Aremark

Koronavaksinen leveres ukentlig til Norge i et begrenset volum. Nasjonale helsemyndigheter bestemmer når og hvor mye vaksine den enkelte kommune kan få tildelt. Aremark kommune venter å få leveranser av koronavaksine ukentlig utover vinteren. Antall doser med vaksine som er tilgjengelig i Aremark kan variere fra uke til uke. Vaksinering er frivillig og gratis. Det skal settes to doser vaksine med et visst mellomrom. Hvor lang tid det skal gå fra dose 1 til dose 2 avhenger av hvilken vaksine du får. Du kan ikke selv velge når du skal få vaksinen, men vil bli oppringt av de i kommunen som er ansvarlige for vaksinasjonen når det er din tur. Alle som bor i Aremark kommune og er 65 år eller eldre har vi oversikt over og vil ringe til. 

Innbyggere med fastlege i andre kommuner skal uansett få vaksinen i Aremark kommune. Vi har bedt fastlegene i Aremark og Halden om å få oversikt over de som er under 65 år som er i risikogruppen og bør få vaksine. Følg med på kommunens hjemmesider for å se når vaksinasjon av risikogruppene skal foregå. Hvis du er i risikogruppen under 65 år og da ikke blir kontaktet av oss i denne perioden ber vi om at du tar kontakt selv. Er du under 65 år og i risikogruppen, men har fastlege i annen kommune enn Aremark eller Halden kan du kontakte oss når du ser at risikogruppen du tilhører skal ha vaksine. Mer informasjon om dette inkludert telefonnummer og åpningstider på telefon vil komme når det nærmer seg. 

Aremark kommune følger det køsystemet som regjeringen har lagt opp til. Risikogruppene prioriteres først, samt utvalgte grupper av helsepersonell som er kritisk for å holde helsevesenet i gang. 

Registrering for koronavaksine

Alle fra fylte 65 år har kommunen allerede oversikt over og vil få tilbud om vaksine, slik at de ikke behøver å registrere seg her. De som er mellom 18 og 65 år og tilhører en risikogruppe skal også kommunen ha fått melding om fra fastlegene og vil bli kontaktet når det er deres tur i køen. Er man usikker på om dette er gjort kan man også velge å registrere seg her.

Det er ikke mulig å bestille time direkte på nett eller på telefon. Du vil bli kontaktet av oss når det er din tur enten via SMS eller oppringing. Du vil få tildelt time for vaksinering med 2.dose når du får den første dosen.

Registrer deg i vaksinekøen: 
Når du har registrert deg, vil du bli satt i kø og få beskjed automatisk når det er din tur.

Viktig! Husk fullt navn, fødselsdato og ditt telefonnummer i kommentarfeltet (punkt 6).

 1. Trykk på lenken under som heter "Gå til eDialog".
 2. Logg inn via ID-porten (ved bruk av BankID, Buypass eller lignende)
 3. Velg privatperson 
 4. Felt som er merket med stjerne (*) må fylles ut
 5. Under tittel, skriv: Påmelding vaksinekø Aremark kommune.
 6. Under kommentar, skriv: fullt navn, fødselsdato og ditt telefonnummer.
 7. Kryss av «JA» vedrørende om henvendelsen inneholder sensitive eller følsomme personopplysninger. 
 8. Trykk: SEND SIKKERT TIL AREMARK KOMMUNE

Du får en kvittering med referansenummer på epost.

Det er ikke nødvendig å registrere seg på nytt selv om du ikke registrerte deg med fødselsnummer første gangen.

Gå til eDialog

 

Vaksinekø ny 2.png

 

Dette er prioriteringsrekkefølgen

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18* og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er imidlertid fra fylte 18 år, det vil si at vaksine ikke skal tilbys før fylte 18 år. Unntaket er ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom, se egen omtale.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:
Inntil 10 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. 
Utvelgelse av helsepersonell gjøres basert på deres behov for å beskytte seg selv (direkte beskyttelse), for å opprettholde kapasitet og beredskap i helsetjenesten og for å redusere risikoen for spredning av smitte til sårbare pasienter (indirekte beskyttelse).
Les mer her: FHI - Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?