Koronavaksine i Aremark

Koronavaksinen leveres ukentlig til Norge i et begrenset volum. Nasjonale helsemyndigheter bestemmer når og hvor mye vaksine den enkelte kommune kan få tildelt. Aremark kommune venter å få leveranser av koronavaksine ukentlig utover vinteren. Antall doser med vaksine som er tilgjengelig i Aremark kan variere fra uke til uke. Vaksinering er frivillig og gratis. Det skal settes to doser vaksine med et visst mellomrom. Hvor lang tid det skal gå fra dose 1 til dose 2 avhenger av hvilken vaksine du får. Du kan ikke selv velge når du skal få vaksinen, men vil bli oppringt av de i kommunen som er ansvarlige for vaksinasjonen når det er din tur. Alle som bor i Aremark kommune og er 65 år eller eldre har vi oversikt over og vil ringe til. 

Innbyggere med fastlege i andre kommuner skal uansett få vaksinen i Aremark kommune. Vi har bedt fastlegene i Aremark og Halden om å få oversikt over de som er under 65 år som er i risikogruppen og bør få vaksine. Følg med på kommunens hjemmesider for å se når vaksinasjon av risikogruppene skal foregå. Hvis du er i risikogruppen under 65 år og da ikke blir kontaktet av oss i denne perioden ber vi om at du tar kontakt selv. Er du under 65 år og i risikogruppen, men har fastlege i annen kommune enn Aremark eller Halden kan du kontakte oss når du ser at risikogruppen du tilhører skal ha vaksine. Mer informasjon om dette inkludert telefonnummer og åpningstider på telefon vil komme når det nærmer seg. 

Aremark kommune følger det køsystemet som regjeringen har lagt opp til. Risikogruppene prioriteres først, samt utvalgte grupper av helsepersonell som er kritisk for å holde helsevesenet i gang. 

Registrering for koronavaksine for alle over 18 år i Aremark

Alle fra fylte 65 år har kommunen allerede oversikt over og vil få tilbud om vaksine, slik at de ikke behøver å registrere seg her. De som er mellom 18 og 65 år og tilhører en risikogruppe skal også kommunen ha fått melding om fra fastlegene og vil bli kontaktet når det er deres tur i køen. Er man usikker på om dette er gjort kan man også velge å registrere seg her.

Det er ikke mulig å bestille time direkte på nett eller på telefon. Du vil bli kontaktet av oss når det er din tur enten via SMS eller oppringing. Du vil få tildelt time for vaksinering med 2.dose når du får den første dosen.

Registrer deg i vaksinekøen: 
Når du har registrert deg, vil du bli satt i kø og få beskjed automatisk når det er din tur.

Viktig! Husk fullt navn, fødselsdato og ditt telefonnummer i kommentarfeltet (punkt 6).

  1. Trykk på lenken under som heter "Gå til eDialog".
  2. Logg inn via ID-porten (ved bruk av BankID, Buypass eller lignende)
  3. Velg privatperson 
  4. Felt som er merket med stjerne (*) må fylles ut
  5. Under tittel, skriv: Påmelding vaksinekø Aremark kommune.
  6. Under kommentar, skriv: fullt navn, fødselsdato og ditt telefonnummer.
  7. Kryss av «JA» vedrørende om henvendelsen inneholder sensitive eller følsomme personopplysninger. 
  8. Trykk: SEND SIKKERT TIL AREMARK KOMMUNE

Du får en kvittering med referansenummer på epost.

Det er ikke nødvendig å registrere seg på nytt selv om du ikke registrerte deg med fødselsnummer første gangen.

Gå til eDialog

 

Vaksinekø ny 2.png

 

Status for vaksinasjon i Aremark

Aremark kommune har hele tiden fått og får fortsatt vaksinen som heter Comirnaty fra BioNTech og Pfizer (mRNA-vaksine). Den har til nå blitt gitt i to doser med 3 ukers intervall. Fra og med mandag 15.mars (uke 11) vil de nye som får denne vaksinen først få dose nummer 2 etter 6 uker. Dette er bestemt av sentrale helsemyndigheter da vi kan stå overfor en ny smittebølge med økende antall smittede og en økning av covid-19 relaterte sykehusinnleggelser.  Et forlenget intervall mellom dosene for mRNA-vaksinene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom. Oppfølgingsstudier fra bruk av vaksinen i Storbritannia tilsier at beskyttelsen mot et mer alvorlig forløp av sykdommen etter første dose mRNA-vaksine er god i minst 6 uker. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, slik at de som har fått satt mRNA-vaksine frem til 15. mars skal opprettholde sin avtale om 3 uker etter første dose. Alle som får første dose på mandag 15. mars eller senere skal få en avtale om dose to 6 uker senere. 

Man kan lese mer om mRNA-vaksinen her: Les mer 

Fra uke 18 (3. mai) ble det endring av doseringsintervall for de som er i gruppe 8 og 9 (alder <65 år uten underliggende sykdommer), fra 6 til 12 uker. Dette får ikke tilbakevirkende kraft.  

Uke 16 Mottatt 7 hetteglass Vi fortsetter da vaksinering med dose 1 i gruppe 4 (alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp som definert av FHI) og kritisk helsepersonell.
Uke 17 Mottatt 9 hetteglass Vi fortsetter da vaksinering med dose 1 i gruppe 4 (alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp som definert av FHI), dose 2 for gruppe 3 (alder 75 - 84 år) og kritisk helsepersonell.
Uke 18 Mottatt 8 hetteglass Vi fortsetter da vaksinering med dose 1 i gruppe 4 (alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp som definert av FHI). Vi har nå kommet til de som er født i 1954 og 1955. Vi setter også dose 2 for gruppe 3 (alder 75 - 84 år) og fortsetter samtidig vaksineringen av kritisk helsepersonell.
Uke 19 Skal motta 6 hetteglass Vi fortsetter da vaksinering med dose 1 i gruppe 4 (alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp som definert av FHI). Det vil være de som er født i 1955 og første del av gruppen som er født i 1956 som får tilbud om vaksine da. Vi setter også dose 2 for gruppe 3 (alder 75 - 84 år) og fortsetter samtidig vaksineringen av kritisk helsepersonell.
Uke 20 Skal motta 6 hetteglass Vi får færre doser enn forventet i uke 20 og har i utgangspunktet kun nok doser til å gi dose 2 til de som ble vaksinert for 6 uker siden (gruppe 4 og kritisk helsepersonell). På grunn av enkelte omrokkeringer vil noen få personer i gruppe 4 likevel får tilbud om dose 1 denne uka, men vi kommer dessverre ikke i gang med gruppe 5 som vi hadde håpet.

 

 

Dette er prioriteringsrekkefølgen

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Kriteriene for prioritering av utvalgte helsepersonellgrupper, trykk her.
 
Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:
Organtransplantasjon*  
Immunsvikt*  
Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
Diabetes  
Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
Demens  
Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
Hjerneslag  
 

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.
*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Ønsker du å vite mer om koronavaksinasjonsprogrammet kan du lese her: 
Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI
Du blir kontaktet av kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på kommunes nettside for detaljer.