Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Kontaktopplysninger

Saksbehandler: Linda Dagrød

Telefon: 48869789

E-post: post@aremark.kommune.no 

  • Koordinerende enhet (KE) er en lovpålagt funksjon som skal sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverd og deltakelse.
  • Gjennom ansvarsgruppe og evt. en individuell plan kan detten arbeidet koordineres sammen med den som trenger det. En koordinator oppnevnes i det enkelte tilfelle.
  • I Aremark kommune består koordinerende enhet av fagpersoner fra pleie- og omsorgstjenesten, psykisk helsetjeneste, fysioterapitjenesten og fra skolen.
Tips en venn Skriv ut