Hjem/Kommunestyret

Kommunestyret i Aremark

Kommunestyret er kommunens øverste organ i henhold til gjeldende lovgivning, og alt ansvar og all myndighet som kommunen har, ligger i utgangspunktet hos kommunestyret.

I praksis er det slik at kommunestyret har gitt formannskapet og fagutvalgene fullmakter på områder som de har ansvaret for. En del saker skal likevel behandles av kommunestyret. Dette gjelder bl.a. kommuneplan, reguleringsplaner, handlings-/økonomiplaner, kommunebudsjettet, kommunale vedtekter og forskrifter og andre saker og retningslinjer av prinsipiell betydning.

Kommunestyret i Aremark har 17 representanter.

Her er kommunestyret 2019-23:

Håkon Tolsby, ordfører Sp haakon.tolsby@aremark.kommune.no 96000315 Tolsby 10 1
Marte Espelund Sande, varaordf. Sp Marte.Espelund@aremark.kommune.no 92290799 Myrane 13 2
Stig Aarbu Ap stig@aarbu.com 99616717 Torpedalsveien 33 3
Alf Ulven H ulven@kristiania.com 92250000 Rakkestadveien 40 4
Per Ivar Thomasrud Sp pithoma@halden.net 48890788 Moveien 1 5
Camilla Glimsdal Sp cam.glims@hotmail.no 46472623 Vestsia 759 6
Christin Petersen Ap christin.petersen1970@gmail.com 97185342 Moene 1 7
Harald Anders Smaadahl Krf smaadahl@halden.net 90577554 Hallesby 91 8
Egil Kortnes Sp egil.akortnes@gmail.com 90820315 Bøensætre 9
Mirjam Kilen H mirjam_kilen@hotmail.com 98831831 Kilen 371 10
Anders Brynildsen Sp anders.aspestrand@gmail.com 90789508 Aspernveien 862 11
Tore Kristiansen Ap tore@halden.net 90209089 Kaseveien 25 12
Harald Brække Sp habrakke@gmail.com 41241817 Aremarkveien 3096 13
Tommy Sydnes Sp tommy.sydnes@kynningsrud.no 90597626 Østkroken 2011 14
Jørgen Grønlund H jorgenhg@gmail.com 98831832 Kilen 371 15
Hans Petter A. Hannaas Sp hanspetter_a@msn.com 48090934 Kalerødveien 211 16
Malin Arnesen Ap malin.arnesen@hotmail.com 97428502 Skibuvannet 14 17