Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunestyre

Kommunestyret i Aremark

Ekstraordinært møte: 7.februar klokken 19:00 på rådhuset. 

Kommunestyret er kommunens øverste organ i henhold til gjeldende lovgivning, og alt ansvar og all myndighet som kommunen har, ligger i utgangspunktet hos kommunestyret.

I praksis er det slik at kommunestyret har gitt formannskapet og fagutvalgene fullmakter på områder som de har ansvaret for. En del saker skal likevel behandles av kommunestyret. Dette gjelder bl.a. kommuneplan, reguleringsplaner, handlings-/økonomiplaner, kommunebudsjettet, kommunale vedtekter og forskrifter og andre saker og retningslinjer av prinsipiell betydning. Kommunestyret i Aremark har 17 representanter.

Her er kommunestyret 2015-2019:

Navn Parti
Geir Aarbu - ordfører SP
Håkon Tolsby SP

Turid Kollerød (Har permisjon ut 2018)

Egil Kortnes er vara i perioden. 

SP
Stine Ranum SP
Øivind Strand SP
Alf Ulven H
Lars Martin Jæger H
Jørgen Grønlund H
Elin Sørlie Buer H
Mirjam Kilen H
Nils Håkon Sandtorp KRF
Anne Berit Sverd KRF
Tove Thomassen Fagerhøi AP
Harald Nilsen AP
Stig Aarbu AP
Berith Bredholt AP
Solveig Toft V
Tips en venn Skriv ut