Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er Aremark kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. 
Kommunedirektøren har tatt utgangspunkt kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2021.  Politiske styringssignaler, har også vært styrende når forslaget nå fremmes for politisk behandling.

Tirsdag 10. november klokken 17.00 la kommunedirektør Andreas Lervik frem sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024.
Budsjettdokumentet kan du lese her: