Hjem/Alle tjenester/Kommune og stat

Kommune og stat

Navnet Aremark (Aramork) stammer visstnok fra sjøen Are, og navnet Mark som betyr skog. Navnet Are hentyder til ørn og en kan derfor anta at navnet Aremark betyr skogen rundt ørnesjøen. Aremarks kommuneblomst er jåblom.