Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Høringer

Kommunal elgforvaltning i Aremark

1167px-Norwegian-road-sign-146

Aremark viltnemnd legger forslag til kommunal målsetning for elgforvaltning ut på høring. 

Høringsfristen er satt til 1.november 2017.

Eventuelle uttalelser sendes post@aremark.kommune.no eller Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark