Innfører vinteraksellast

Med virkning fra onsdag 28. februar 2018 innføres vinteraksellast på fylkes- og kommunale veier i Østfold fylke iht. gjeldende veilister.

Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse vinter i kolonnen for bruksklasse i veilistene.

Vinteraksellasten gjelder normalt frem til teleløsningen begynner om våren, men kan bli opphevet på kort varsel ved en
eventuell langvarig mildværsperiode i løpet av vinteren.

Opphevingen vil bli annonsert, og transportørene plikter å holde seg orientert
om dette.
 

Tips ein ven Skriv ut