Aremark kommune inviterer boligeierne på Fladebyåsen til informasjonsmøte rundt driften av bryggeanlegget i 2022 og framover.

Tidspunkt for møtet er tirsdag 21. juni kl 18.00, i Peisestua på Furulund.