Buldrerommet kan brukes onsdager (ikke i skolens ferier), og sammen med egne foresatte mellom kl. 15.00 og 18.00.

Klubblokalene er da åpent, og man går inn her og registrerer seg.

Dette er kostnadsfritt. Som foresatt er man kun ansvarlige for egne barn og må være med inn i buldrerommet.

Buldrerommet vil også kunne lånes ut ved andre anledninger.

All bruk av buldrerommet skjer på eget ansvar.