Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Turist? Se her!/Informasjon om Aremark

Om Aremark

Billøp i Brekka
Billøp i Brekka
Arestad gml prestegård
Arestad gamle prestegård
Ungdom spiller airhockey
Ungdom spiller airhockey
araremarkradhus240810pct
Rådhuset

Aremark kommune ligger sørøst i Østfold og grenser i hele sin lengde mot Sverige. Aremark er en typisk jord- og skogbrukskommune med bygdesentrum ved Fossby. Haldenvassdraget og Villmarksveien strekker seg parallelt gjennom kommunen. Aremark er et eldorado for kano- og kajakkpadlere, fiskeentusiaster og andre friluftelskere.

Navnet Aremark (Aramork) stammer visstnok fra sjøen Are, og navnet Mark som betyr skog. Navnet Are hentyder til ørn og en kan derfor anta at navnet Aremark betyr skogen rundt ørnesjøen. Aremarks kommuneblomst er jåblom.

I sentrum ved Fossby finnes kommuneadministrasjon, bank, tannlege, politi, frisør, et lite handlesenter, bensinstasjon, skole, barnehage, bibliotek, Fosbykollen alders- og sykehjem med tilknyttede omsorgsboliger, lege og helsestasjon. Her ligger også Furulund Allbrukshus med bl.a. kafeteria, møterom og festsal, bygdekino og svømmebasseng, ungdomsgården Myrland, idrettsanlegg og Aremarkhallen.

Aremark kommune har et totalt areal på 322 kvadratkilometer, hvorav 7% utgjør dyrket mark, 81% skog og 12% vann, bebygget areal eller annet. Man råder over rikelig areal til både industri, boligformål og ikke minst fritidsaktiviteter. Aremark er en relativt betydelig hyttekommune med rundt 600 hytter og fritidshus. Vi kan tilby rimelige næringstomter på kommunens industriområde, Sommerro, med korte avstander til Halden / E6, Ørje / E18 og til Sverige. Fylkesvei 21 går gjennom hele kommunen og er en viktig trafikkåre. Ønsker du å starte opp en bedrift, trenger næringslokaler og / eller har en god ide, kontakt oss.

Strømsfoss er et naturlig ferdselsknutepunkt i Aremark. Her møter Haldenkanalen riksveien mellom Aremark og Rakkestad, nær fylkesvei 21 fra Halden/Aremark/Marker. Her er det sluseanlegg, kraftstasjon, servicebygg med dusj og toaletter. Stømsfoss Mølle med møllemuseum og galleri. Brygge for MS Strømsfoss og DS Turisten. Et unikt landhandleri og Møllerens Hus - kombinert kafeteria og interiør- og klesbutikk.  Hit kommer det  tusenvis av besøkende  hvert år, og mange kommer tilbake år etter år.

I et velfungerende bygdesamfunn er engasjement og deltagelse viktige stikkord. Og det er det mye av i kommunen vår.

Idrett og friluftsliv er en viktig del av livet i her. En rekke lag og foreninger gjør en stor innsats for medlemmer i alle aldre. Her er tradisjonelle idretter, og aktiviteter for mer spesielt interesserte. Moderne idrettshall og andre anlegg, kombinert med en flott natur, har skapt stor interesse og aktivitet. Breddeidretten dominerer, men vi har også et stort motorcross miljø i NMK Aremark, mange sykkelinteresserte, ikke minst takket være BMX Aremark og banen i Kvisler.

Vi har ikke de store kulturinstitusjonene i Aremark, men vi har et variert kulturliv, drevet frem av ekte entusiasme. Amatører og profesjonelle i skjønn forening gir et rikt kulturtilbud. Vi har flere kunstnere i bygda vår som Dag Due og Line Bergseth. Line har høstet gode kritikker, og har hatt flere utstillinger i inn- og utland.

Aremark har det aller meste av hva Norge kan by på av storslagen natur. Store arealer med uberørt natur  og naturreservater innbyr til jakt, fiske og turer, sommer som vinter. Med uberørt natur følger også en fauna som til tider skaper diskusjoner. Vi har både ulv, gaupe, villsvin og en og annen bjørn. I tillegg til elg, rådyr, storfugl og en rekke andre arter.

I Haldenvassdraget, Stora Lee og i skogstjernene finnes et stort antall fiskearter. Disse områdene er populære både blant lokalbefolkningen og tilreisende sportsfiskere. Sistnevnte er ofte overnattingsgjester på alle utleiehyttene rundt omkring i kommunen.

Det arrangeres flere, store festivaler og markeder hos oss i løpet av året. Strømsfossdagen, Elgfestivalen, Sommerfestival i Brekka og Vårmønstring for å nevne noen av de.

Aremark et sted der folk bor og lever.  Det store engasjementet blant innbyggerne er et bevis på det. Frivilligsentralen har mange frivillige som bidrar i alt fra  å bemanne bruktbutikk, arrangere strikkeklubb, arrangere bowls, være hallverter, lage bingo for de eldre på sykehjemmet og bistå barn i skolen med å bedre leseferdighetene.

Andre satser alt de har og starter næringsvirksomhet. Vi har flere som har lykkes, og som er bevis på at det er mulig å få det til også på små steder. 

Det er et ordtak som heter der det hjerterom, er det husrom . Vi velger å se på oss selv som ei bygd med både hjerterom og husrom. Målet er å øke innbyggertallet hvert år.  I Aremark er det plass til flere. Mange flere. Hjertelig velkommen til oss

Tips en venn Skriv ut