Hjem/Tjenester»Kultur, idrett og fritid»Idrett»Emneord

Idrettsanlegg

Aremarkhallen

Vår nye idrettshall Aremarkhallen ble offisielt åpnet i oktober 2010.
Hallen har en spilleflate for håndball med internasjonale mål. I tillegg kan det spilles Fotball, Basketball, Volleyball, Badminton, Tennis og Innebandy. Stavhopp er også mulig.


Aremarkhallen ligger sentralt på Myrland ved Furulund allbrukshus og kommunens utendørs idrettsanlegg. Åpningstidene i hallen følger skolens ferier.
Aremark skole disponerer hallen på dagtid mellom kl. 08.00 - 15.00 og idrettslagene kan søke om treningstider i tidsrommet kl. 17.00 - 22.00 på hverdager. Kulturkontoret og Aremark Idrettsråd tildeler treningstider.
På hverdager er det frivillige hallverter/tilsynsvakter tilstede i treningstiden.


Utleiepriser for Aremarkhallen fra 01.01.2015:


Lag og foreninger tilknyttet Aremark kommune: Gratis treningstid
Øvrige lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter: pr. time kr. 300,-
Lokale idretts- og kulturarrangement: 3 timers minimumsleie kr. 900,- + pr. påbegynte klokketime utover 3 timer kr. 300,-
Andre arrangement pr. dag (maks 10 timer) kr. 5000,- + pr. påbegynte klokketime utover 10 timer kr. 300,-

Ved helt spesielle arrangement: fastsettes særskilt av rådmannen

Spørsmål? Kontakt kulturkontoret, tlf.92239923