Hvor haster det mest å bygge ut bredbånd i Aremark?

Tablet-internet-bredband

Har du meninger om hvor det haster mest å bygge ut bredbånd i Aremark? Nå har du sjansen til å påvirke. 

Østfold fylkeskommune har invitert til dialogmøte mellom Telenor og kommunene i Østfold om moderniseringen av fastnettet og mobilnettet.

I den forbindelse ønskes innspill fra kommunen på aktuelle områder med dårlig dekning.

Teknisk sjef Henriette Wisur-Olsen skal representere Aremark kommune i møtet og ønsker innspill fra dere innbyggere.

Hvor trykker skoen mest?

Innspill - med karthenvisning og adresse sendes på epost : post@aremark.kommune.no.

Innspillene må være teknisk sjef i hende innen mandag 18.november. Så benytt muligheten nå!

Tips en venn Skriv ut