Siden 2017 har Pårørendesenteret og en sammensatt jury årlig kåret den kommunen som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende det siste året. Nominasjonsrunden varer fram til 1. juni. 

Godt pårørendearbeid kan bety så mangt og vil variere fra kommune til kommune avhengig av befolkningsmengde og -sammensetning. Små kommuner har like god mulighet til å vinne som store. Men det avhenger av at kommunen blir nominert!

Prisen har til hensikt å synliggjøre pårørendes bidrag i omsorgsarbeid og deres behov for støtte og medvirkning.

Hovedkriteriene for å vinne er:
Systematisk arbeid for pårørende med tydelige planer for arbeidet.
Samarbeid innad i kommunen og utad til lag og organisasjoner i kommunen når det gjelder pårørendetiltak.
Involvering av pårørende.
 
Selve prisen er en sjekk på 10.000 kroner og et spesialdesignet grafisk trykk.
 
Hvordan nominere en kommune:
Hvem som helst kan nominere en kommune, enten de er pårørende, fagfolk, politikere eller jobber i en interesseorganisasjon. Nominasjonsprosessen og link til nominasjonsskjema finner du her: pårørendeprogrammet.no/årets-pårørendekommune
 
Du kan lese mer om prisen, nominasjonsprosessen og tidligere vinnere på Pårørendeprogrammet.no