Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og planer

Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn og høring

I henhold til plan- og bygningsloven §11-14 har Formannskapet vedtatt å legge fram forslag til kommuneplanens arealdel til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Frist for å komme med høringsuttalelse til planforslaget er mandag 20.april 2020.

1