Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Høringer

Høring: Handlingsprogram for anlegg og områder for kulturbygg, idrettsanlegg og friluftsområder

Aremarkhallen generelt

Prioritert og uprioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for kulturbygg, idrettsanlegg og friluftsområder i Aremark kommune , rulleres årlig og er sendt ut til aktuelle lag og foreninger.  

Innspill kan sendes post@aremark.kommune.no.

Frist 1. september.

Tips en venn Skriv ut