Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Høringer

Høring - forslag til forskrift om vann og avløpsgebyrer

Kommunevåpen
Drift- og utviklingsutvalget har den 14.04 2016 vedtatt å legge forslag til Forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer, Aremark kommune, ut på høring.
 
Høringsfrist er satt til 27.05.2016.
 
Det vises til vedlagte forskrift, samt saksfremlegg (sak 16/249-1) og melding om vedtak (sak 16/249-4), PS 7/16.
 
Spørsmål kan rettes til Ann–Catrin Johanson eller Gro Gaarder, tlf. 69 19 96 00.
 
Eventuelle kommentarer sendes til:
 
Aremark kommune
Rådhuset
1798 Aremark
 
 
Tips en venn Skriv ut